Jaarverslag, Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen